SLÆGTSFORSKNING FOR VINDING OG RASMUSSEN

Min kone Kirsten og jeg Jens vil prøve om vi kan finde noget om vores familier. Men da vi nu er flyttet til Sønderjylland er det blevet en del mere besværlig at komme til Viborg, da det vil tage os ca. 2,5 time at køre derop og det samme hjem, er det jo ikke hver weekend at vi vil gøre det.

Nu skulle vi så være klar til at prøve igen, men denne gang på andre betingelser. Det vi har lavet kræver et password for at kunne få adgang til de data som vi har samlet. Betingelserne for at få et password er at man selv er registret i vores materiale. Det password som man får udleveret må under ingen omstændigheder videregives til andre. Er der andre fra familien som gerne vil se de data som vi ligger inde med, må de selv maile til os for at få et.

Måden at få et bruger navn samt password er at man er registret i vores data. Man kan så maile til os, med oplysninger om fulde navn samt adresse. Vi vil så tjekke op på de oplysninger som vi modtager, og står man i vores materiale vil vi så sende bruger navn samt password til vedkommende.

Vi ved at dette ikke er optimalt, da vi ikke på denne måde vil få data fra personer som står uden for familien. Men vi ser det dog for en mulighed for at vi kan vedligeholde vores slægtsforskning. Og samtidig kunne tilfredsstille alle.
Man er selvfølge altid velkommen til at kontakte os med spørgsmål omkring vores slægts forskning. Vi er selvfølge meget interesseret i at høre fra så mange som mulig, da vi førhen har modtaget en del gode informationer ad denne vej.

Vi er nu nået tilbage til 1756 med Rasmussen og Therkelsen og til ca. 1400 med Vinding og Mikkelsen. Så nu går det virkeligt trægt da vi har utrolig svært ved at læse kirkebøgerne. Så vi vil nu til at gå mere grundig til værks med de personer som vi allerede har fundet. Det vil sige prøve at finde oplysninger på dem om hvad de har lavet og lignende, så hvis der er nogen som har nogen viden omkring dette er de velkommen til at maile til os.

Jeg har lavet 3 fonte med Gothic håndskrift fra 1700 tallet. En fra begyndelsen, en fra det midterst og en fra slutning af 1700 tallet. De kan findes under Link. Jeg håber at de kan være til hjælp for nogen, de er ikke helt perfekte men jeg syndes at de godt kan bruges.